Kukukari

Yhteistyöverkostojen rakentaja

Yritys KUKUKARI Oy on yhteistyöverkostojen rakentaja pk-yritysten ja suuryritysten välillä ja monenlaisten yhteistyö- ja toimintaketjujen rakentaja. Toiminta on siis verkottumista ja verkottamista eri toimijoiden kesken ja välillä.

Yhtiön nimi viittaa sukumme taustaan. Sukumme on ollut merenkulkijoita ja kalastajia ainakin 500 vuotta. Meri on ollut kaupan, kalastuksen ja yhteistyön perusta. Verkottumista aikana, jolloin termistä ei tiedetty mitään.

Kuku on paikallista murretta ja tarkoittaa verkon kohoa; tarkemmin puista verkon kohoa, joka kannattelee verkkoja; yrityksen tapauksessa verkostoja.

Kari taas tarkoittaa lounaismurteissa vedenalaista matalikkoa tai luotoa. Tunnetusti kalat (lue saalis) liikkuu karien läheisyydessä; yrityksen tapauksessa asiakkaat.

Kukukarin tarkoituksena on johdattaa eri toimijat yhteen ja rakentaa toimivia ja innoittavia yhteistyökuvioita ja pitää niitä toimivana. Syvä avoin yhteistyö eri toimijoiden kesken on menestyksen avain. Kukukari on verkottaja asiakaskeskittymien äärellä. Oikeat toimijat yhdistetään toimimaan keskenään.

kukukari

Tarkalla työllä poimimme yhdessä yhteistyön hedelmät